FAQ

Frågor & Svar

På denna sida har vi samlat frågor och svar angående prepkursen och antagningen till studieplats. Ifall du har övriga frågor får du gärna skicka dem till info(a)prepkurs.com eller ringa 045 168 4643. Vi står gärna till hjälp!

Q: Måste man gå på prepkurs för att komma in till Hanken eller Åbo Akademi?

A: Det behöver du nödvändigtvis inte göra. Det har dock blivit allt svårare att komma in till Hanken. Därför vill vi hjälpa med preppandet och ge dig praktiska exempel från företagsvärlden. Under vår prepkurs går vi igenom materialet tillsammans och svarar på dina eventuella frågor, vilket naturligtvis hjälper dig att förstå innehållet bättre och att lära dig snabbare. Vi vill även höja på din motivationsgrad för att du bättre skall orka studera till inträdesprovet. Vi tror på att goda resultat uppnås bättre via personlig handledning, stöd och sporrande.

Q: Jag har just skrivit studenten. Lönar det sig för mig att komma på er prepkurs?

A: Definitivt. Du som just skrivit studenten har kortare tid på dig att läsa till inträdesprovet än äldre studenter som inte koncentrerat sig på studentskrivningarna under våren. Vi finns till för att hjälpa dig att komma igång med läsandet igen och för att underlätta din inlärning med att tillsammans gå igenom inträdeslitteraturen och förbereda dig för inträdesprovet med mångsidiga övnings- och räkneuppgifter.

Tidtabellen för kursen är planerad så att studentskrivningarna inte förhindrar deltagandet. Kursen kör igång i april vilket möjliggör en effektiv förberedelse inför inträdesprovet. Kursen slutar i slutet av maj, varefter det ännu finns tid för repetition och läsande på egen hand.

Vi ger dig förutsättningarna att komma in och lindrar samtidigt din stressnivå.

Q: Varför borde jag välja just er prepkurs istället för de andra?

A: Vi har ett genuint intresse för att du skall få möjligast mycket ut av kursen och samtidigt utvecklas som person. Vi som ansvarar för kursen har personlig erfarenhet av andra prepkurser och vill nu erbjuda dig något mer än de. Kursen har varit mycket omtyckt och är den mest omfattande på marknaden med ca 90 undervisningstimmar (30 % mer föreläsningstimmar än konkurrenterna). Kursen får ändå inte gå ut på endast föreläsningar och utantill lärande. Alla skall trivas på kursen! Därför har vi som mål att vara sporrande för alla deltagare genom att arrangera både frågesporter och tävlingar, vilka aktiverar studenterna till kritiskt tänkande och samarbete.

Q: Hurudana frågor kommer det i inträdesprovet?

A: Frågorna växlar naturligtvis från år till år och det är omöjligt att på förhand gissa vad som kommer att komma i inträdesprovet. Provfrågorna hålls hemliga enda tills inträdesprovet äger rum. Inte ens skolans normala personal eller studentkårens medlemmar kan på förhand säga hurudana frågor som provet kommer att innehålla.

Q: Är det möjligt att bli antagen utan att själv behöva läsa?

A: Vi tror inte att det är möjligt. Självstudier spelar en stor roll för var och en att lyckas i inträdesprovet, och det vill vi speciellt stöda under kursen. Det är mycket individuellt hur mycket man måste läsa och räkna för att komma in. Vi rekommenderar att du läser igenom inträdesprovslitteraturen åtminstone en gång innan kursen börjar, för att få en uppfattning om innehållet. Det är viktigare att förstå innehållet än att lära sig allt utantill. Alla skall dessutom följa med ekonomiska nyheter och aktuella händelser, som kommer att vara en del av Hankens inträdesprov.

Q: Varför borde jag anmäla mig till kursen flera månader innan den startar?

A: För det första försäkrar du dig om en plats på kursen då du anmäler dig i god tid. Platserna reserveras i den ordning vi mottar anmälningarna. För det andra blir kursen dyrare ju närmare kursstarten vi går. Ifall du vill få kursen till ett det förmånligaste priset skall kursanmälan ske senast 15.12.2017. Dessutom kommer du igång med självstudier i god tid innan kursstarten ifall du köper kurslitteraturen via oss.

Q: Jag bor på en annan ort, är det möjligt att delta på er kurs?

A: Javisst! Vårt utrymme är beläget i centrala Helsingfors så man kommer behändigt fram med buss eller tåg. Ifall avståndet känns för långt erbjuder vi även självstudiealternativ (intensivkurs) där vi förser dig med inträdesprovslitteraturen och annat material som stöder dina studier. Då har du möjlighet att pendla endast några gånger, men ändå få värdefull hjälp i din inlärningsprocess. 

Q: Kan jag delta fast jag har finska som modersmål?

A: Självklart! Alla är välkomna på kursen, även finskspråkiga. Trots att utbildningen sker på svenska är föreläsarna tvåspråkiga och ger gärna extra råd åt finskspråkiga som behöver hjälp med svenska ekonomiska termer. Innan kursens start erbjuder vi dessutom en kurs i svenska för att utveckla dina språkkunskaper inför språkprovet och underlätta dina studier vid en svenskspråkig högskola.

 

Vi svarar gärna på eventuella frågor!

Cwarn Consulting Ab, FO-nummer: 2570062-8, E-post: info@prepkurs.com, Telefon: 045 168 4643

Kursen ordnas av Cwarn Consulting Ab, som är ett privat företag. Hanken ordnar inga egna prepkurser.