Hanken
Inträdesprov

Inträdesprovet kan skrivas på fyra olika orter: Helsingfors, Vasa, Åbo eller Mariehamn. Frågorna består av högst 8 frågor som ger maximalt 80 poäng. De är anknutna till kunskapen som kan inhämtas från inträdesprovslitteraturen eller via aktuella händelser i Finland och utomlands. Frågorna utformas av flervalsfrågor och påståenden. För att välja rätt alternativ krävs en djup insyn i ekonomiska händelser och en god förmåga att lösa matematiska uppgifter.

Nedan har vi samlat frågor och svar från tidigare års inträdesprov som du fritt kan bekanta dig med:

Hanken
Statistik

Det har år för år blivit allt svårare att komma in till Hanken. Antalet sökande har ökat jämnt medan antalet antagna samtidigt har sjunkit. Till exempel år 2005 antogs 310 personer av 615 sökande via inträdesprov till utbildningen i Helsingfors och Vasa, vilket motsvarar 50,4 procent av alla sökande – över hälften. År 2013 var den motsvarande antagningsprocenten endast 22,42 (254 antagna av 1133 sökande) mindre än en fjärdedel.

Antalet antagna till Hanken via inträdesprov (både H:fors & Vasa)

2005: 310 antagna av 615 sökande = 50,4 procent
2006: 308 antagna av 669 sökande = 46,0 procent
2007: 277 antagna av 690 sökande = 40,1 procent
2008: 264 antagna av 747 sökande = 35,3 procent
2009: 223 antagna av 810 sökande = 27,5 procent
2010: 224 antagna av 892 sökande = 25,1 procent
2011: 223 antagna av 967 sökande = 23,1 procent
2012: 227 antagna av 1024 sökande = 22,2 procent
2013: 254 antagna av 1133 sökande = 22,42 procent

Antalet antagna till Hanken via inträdesprov
(endast H:fors)

2007: 191 antagna av 559 sökande = 34,2 procent
2008: 182 antagna av 613 sökande = 29,7 procent
2009: 161 antagna av 671 sökande = 24,0 procent
2010: 163 antagna av 682 sökande = 23,9 procent
2011: 162 antagna av 816 sökande = 19,9 procent
2012: 163 antagna av 790 sökande = 20,6 procent

Poänggränserna:

Helsingfors intr.prov+prioritetspoäng totalpoäng (prov+prioritet+grundpoäng)
2007 55,5 76,0
2008 63,0 85,0
2009 66,0 88,0
2010 60,5 84,0
2011 53,0 73,5
2012 52,5 76,5
2013 53,5 75,75

Vasa intr.prov+prioritetspoäng totalpoäng (prov+prioritet+grundpoäng)
2007 45,0 62,5
2008 52,5 69,5
2009 61,0 66,5
2010 49,5 71,0
2011 39,0 59,0
2012 41 63,5
2013 40,5 64,0