Inträdesprovslitteratur

Olsson, J. & Skärvad, P-H
Företagsekonomi 100

foretagsekonomi_100_fakta-22101380-frntl

  • Liber förlag: 2011, upplaga 15 eller nyare
  • ISBN: 978-91-47-09634-3
  • Introduktion och kapitel 5-27 läses, dock inte kapitel 11

Hassinen, S. m.fl.
Sigma 7 – Ekonomisk matematik

sigma-7

  • Schildts Söderströms 2014
  • ISBN: 9789515230645

Eklund, K.
Vår Ekonomi

var_ekonomi_2

  • Nordstedts Akademiska Förlag 2010, upplaga 12 eller nyare
  • ISBN: 978-91-1-303064-7
  • Introduktion, del 1 och del 2 läses, dock inte personporträtten

Dessutom rekommenderas att du följer med ekonomiska nyheter och aktuella händelser.