Hanken
Om Hanken
hanken_logo_press

Svenska handelshögskolan, Hanken grundades år 1909 i Helsingfors som Högre Svenska Handelsläroverket och fick sitt nuvarande namn år 1927. Idag är Hanken ett ledande universitet på det ekonomisk-merkantila vetenskapsområdet i Finland och har två campus, varav ett i Helsingfors och ett i Vasa.

Hanken är internationellt, EQUIS-ackrediterad av EFMD (European Foundation for Management Development), ackrediterad medlem av AACSB International (the Association to Advance Collegiate Schools of Business) sedan 2015 och Hankens MBA program har tilldelats den internationella ackrediteringen AMBA. Antalet samarbetsuniversitet ökar årligen och de obligatoriskt inriktade internationella studierna skapar allt starkare nätverk för arbetslivet.

En studerande vid Hanken kallas för Hankeit. Svenska Handelshögskolans Studentkår, SHS, registrerade benämningen till ett varumärke år 2006.

Hanken
Studier

Är du intresserad av en internationell ekonomiutbildning? Vill du åka på utbyte eller praktisera utomlands? Då är studier på Hanken eller Åbo Akademi något för dig! Utbildningen söker du till via gemensamma universitetsansökan, www.studieinfo.fi. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2017 är 15.3–5.4.15.

En integrerad kandidat- och magisterutbildning innebär studierätt för två examina, lägre- och högre högskoleexamen. Studierna inleds med en 3-årig kandidatexamen, som innehåller en obligatorisk utlandsvistelse, antingen som en utlandsvistelse eller utlandspraktik. Därefter påbörjas den 2-åriga magisterutbildningen. Efter en magisterexamen finns det även möjlighet att göra ekonomie licentiatexamen, samt ekonomie doktorsexamen.

Studierna fokuserar på att ge färdigheter och kunskaper i hur samhället och företagen fungerar. Under första studieåret bekantar sig studenten med vart och ett huvudämne, varefter huvudämne och biämne väljs. Högskolorna erbjuder även goda möjligheter att utveckla och utvidga språkkunskaperna via språkstudier emellan engelska, finska, franska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska.

Nedan finns en beteckning på vilka huvudämnen som kan väljas vid Svenska handelshögskolan Hanken i Helsingfors respektive Vasa.

Huvudämnen i Helsingfors:

 • Entreprenörskap och företagsledning
 • Finansiell ekonomi
 • Företagsledning och organisation
 • Handelsrätt
 • Logistik och samhällsansvar
 • Marknadsföring
 • Nationalekonomi
 • Redovisning

Huvudämnen i Vasa:

 • Entreprenörskap och företagsledning
 • Finansiell ekonomi
 • Handelsrätt
 • Marknadsföring
 • Redovisning

Inom utbildningslinjen för ekonomi på Handelshögskolan vid Åbo Akademi kan följande huvudämnen väljas:

 • Företagets organisation och ledning
 • Handelsrätt
 • Informationssystem
 • Internationell marknadsföring
 • Nationalekonomi
 • Redovisning
 • Sjörätt

Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2017 är 15.3-5.4.2017.

Hanken
Studierätt

För att du skall kunna ansöka måste du uppfylla kraven på allmän högskolebehörighet, ha avlagt någon av följande examina:

 • finländsk studentexamen
 • examen utomlands som är jämförbar med finländsk studentexamen och som i landet ifråga ger behörighet för studier vid universitet eller högskola
 • International Baccalaureate-, Reifeprüfung eller European Baccalaureate -examen
 • examen vid yrkeshögskola, inom yrkesutbildning på högre nivå eller institutnivå
 • yrkesinriktad examen som omfattar minst tre års studier

Ifall ingen av ovanstående behörighet uppfylles finns det diverse andra antagningskvoter som kan ge en studieplats. De som inte har haft svenska som utbildningsspråk är tvungen att delta och bli godkänd i Hankens språkprov eller ha andra bevis på tillräckliga kunskaper i svenska. Se Hankens hemsidor för närmare information.