Prepkursen

Om Prepkursen

Prepkursen är till för dig som vill få hjälp att komma in till en utbildningslinje för ekonomi!

Kursen består av över 100 timmar föreläsningar! Föreläsarna betonar aktuella och praktiska exempel och ger dig övningsuppgifter utöver böckernas innehåll. Under föreläsningarna får du aktivt delta i diskussioner, frågesporter och tävlingar, vilka hjälper dig att utveckla ett ekonomiskt tänkande och förstående. Vi strävar till att du lär dig för livet, inte enbart för stunden.

Som kursdeltagare får du tillgång till vårt högklassiga och mycket omtyckta kurskompendium. Med hjälp av kompendiets nyttiga sammandrag av inträdesprovslitteraturen och extra övningsuppgifter kan du lätt repetera och öva hemma. Vi hoppas att kompendiet ökar på din motivation att läsa och räkna på egen tid.

Förutom kurskompendiet får du som kursdeltagare även tillgång till vår uppskattade online materialbank. I denna bank laddar föreläsaren upp föreläsningsmaterialet, övningsuppgifterna med lösningarna, samt övriga nyttiga uppgifter som kan vara till stor hjälp för din inlärningsprocess.

I slutet av kursen har du möjlighet att delta i ett simulerat prov, som är uppbyggt precis som Hankens egentliga inträdesprov. Här har du en ypperlig chans att testa dina kunskaper. Eftersom det simulerade provet baserar sig på frågor och struktur av tidigare inträdesprov är huvudsyftet att ge dig övning och rutin i svarsteknik under den utsatta tidsramen som du har till förfogande under inträdesprovet. På den sista träffen går föreläsarna igenom svaren i det simulerade inträdesprovet tillsammans med dig. Under den här sessionen kan du fritt ställa frågor åt föreläsarna och samtidigt få de sista värdefulla tipsen inför Hankens inträdesprov!

classroom_actual

Prepkursen

Läroplan

Syftet med prepkursen är att erbjuda lärorika föreläsningar för att klara sig i inträdesprovet. Vårt mål är att öka på motivationsgraden hos studenten och ge värdefulla råd om en effektiv studieteknik på högskolenivå.

Antalet gånger studenterna läser igenom inträdeslitteraturen är inte det väsentligaste, utan det som är av betydelse är utvecklingen av förståelsegraden för att förbättra det kritiska tänkandet. Hur man på bästa möjliga sätt tar sig till information är individuellt, en del lär sig genom att läsa, andra genom att lyssna eller öva praktiska uppgifter. Vi strävar således efter att uppnå en balans mellan alla dessa tekniker för att möjliggöra en hög sannolikhet för varje individ att lära sig för livet, inte enbart för stunden.

Hanken och Åbo Akademi rekommenderar och uppmanar alla studenter att följa med aktuella händelser inför inträdesprovet. Vi vill sporra studenterna att följa med nyheter och läsa dagstidningar genom att ordna frågesporter ett par gånger i veckan. Vi arrangerar även en aktietävling, som pågår under hela kursen. Tävlarna belönas med pris på kursavslutningen!

VI UPPMANAR ALLA ATT LÄSA IGENOM INTRÄDESLITTERATUREN INNAN KURSEN BÖRJAR!

map

Prepkursen

Kurs i Svenska

Känner du dig osäker med dina svenska kunskaper eller känns terminologin i inträdesprovslitteraturen jobbig? Då passar vår kurs i svenska utmärkt för dig!

Under föreläsningarna kommer vi tillsammans att läsa och diskutera texter ur inträdesprovslitteraturen för att bekanta oss med den nya terminologin. Därtill kommer vi att öva oss på hörförståelser och gå igenom grammatik. Till varje lektion får ni skriva en kort essä, som utvecklar ert språk i skrift. På den sista träffen har vi ett simulerat språkprov med avsikt att ge er ett smakprov på hur det egentliga språkprovet kan se ut och gå till.

Mera information om det egentliga språkprovet i svenska finns på Hankens webbsidor: https://www.hanken.fi/sv/studier/sok-till-hanken/sok-till-kandidatutbildning/sprakkrav-i-svenska/hankens-sprakprov-i-svenska

Prepkursen

Tidtabell & Plats

Kursintroduktion och infotillfälle:
OBS! Torsdag 30.3.2017

Föreläsningar och övningar, över 100 timmar:
3.4 – 18.5.2017, 3 vardagar per vecka kl. 9-15

Simulerat inträdesprov:
Fredag 19.5.2017

Provgenomgång och kursavslutning:
Onsdag 24.5.2017

Kurs i svenska:
8.3, 15.3, 22.3, 29.3, 5.4 och 12.4 kl 18-20

Närmare kursstarten skickar vi via e-mail ett exaktare kursschema till alla anmälda kursdeltagare.

Kursutrymmet befinner sig i Helsingfors centrum, Annegatan 26.

Prepkursen

Simulerat Inträdesförhör

I slutet av kursen ordnar vi ett simulerat inträdesprov. Där får du testa dina färdigheter i det du lärt dig och samtidigt skapa en inblick av hur det riktiga inträdesprovet går till. Denna värdefulla övning ger ytterligare en uppfattning om hur du bäst använder tiden under provet. Du får även en bild av vad det ännu lönar sig att läsa på till inträdesprovet, samt får en idé om din egen nivå i jämförelse med de övriga kursdeltagarna.

I regel brukar de som klarar sig bra i det simulerade provet också klara sig bra i det egentliga inträdesprovet. Detta betyder att kursens innehåll har gett mycket goda färdigheter att klara av Hankens inträdesprov.